Dört Yöne Üflemeli Difizör

Ürünlerimiz

Dört Yöne Üflemeli Difizör

Ayarlanabilir Kanatlı Dört Yönlü Difüzörler dört farklı yönde dizilen kanatları vasıtası ile oluşturulan hava akımı mahal içerisinde konfor bölgesinde ısıtma, soğutma ve isotermal havalandırmada konfor kriterlerini en iyi sağlayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayarlanabilen kanatlar değişken debilerde ısıtma ve soğutma yapılırken yatay, açılı veya dikey atış yapabilecek şekilde ayarlanabilirler. Geniş debi aralıklarında hava beslemesi yapabildiği için hem konfor havalandırması hemde endüstriyel havalandırma şartlarında kullanılabilir. Isıtmada kanatlar yer ile düşey, soğutma ve izotermik atışta yer ile dar açılı pozisyona getirilir. Bu sayede kış ve yaz mevsim şartlarına göre en uygun atış karakteristiği sağlanmış olur. Dört yöne üflemeli difüzörler tavan yüksekliği 3.80 m. ve daha yüksek olan havaalanı liman binaları, spor kompleksleri, alışveriş merkezleri ve endüstriyel fabrika alanları gibi yerlerde kullanılmaktadır. Standart olarak 4 yöne üflemeli difizörler dört farklı ölçüde imal edilir. Plenum box ile kullanılmalıdırlar. Boyut tablosunda standart ölçüler yer almaktadır
OSQ Ayarlanabilir kanartlı dört yöne üflemeli difüzörler endüstriyel uygulamarda büyük tesisterdelerde tavana direk asılarak montajı yapılabildiği gibi asma tavan ile aynı seviyede olacak şekilde montaj yapılabilir.
OSO Ayarlanabilir Kanatlı Svvirl difüzörlerin mahal içerisinde yerleşim ve seçimi için teknik veriler ve tanımlar Şekil üzerinde görülmekltedir Difüzör çıkışındaki havanın yayılma şekli ve konfor bölgesi ile ideal kat yükseklikleri burada tanımlanmaktadır Burada;
V(m3/h) = Difüzör hava debisi
A, B(m) = İki difüzör arsındaki mesafe
H (m) = Tavan yüksekliği
VL(m/s) = Duvardaki hava hızıdır
Vh(m/s) = Konfor bölgesindeki hava hızıdır
OSO Ayarlanabilir Kanatlı Dört Yöne Üflemeli Svvirl Difüzörler için Yatay Dikey Atışlar için boyutlara göre değişen efektif alanlar tabloda yer almaktadır Boyutlara göre efektif alan değerleri alınıp hava hızına göre geçebilecek hava debisi değerleri hesaplanır