Evaporative Cooling Systems

Evaporative Cooling Systems

Belli bir kuru ve yaş termometre sıcaklığındakiDecreasing the air temperature by increasing the relative humidity of the air at a certain dry and wet bulb temperature can be briefly defined as evaporative cooling. Cooling occurs naturally physically. In other words, evaporative cooling is the cooling of air by humidification method. The cooling of the air with the rain, the sweating of the person and the drying of the sweat with the air, the chill of a person entering the sea or pool, and the attempt to create coolness by wetting the floors are simple and understandable examples we can give to evaporative cooling. havanın bağıl neminin arttırılması yoluyla hava sıcaklığının düşürülmesi kısaca evaporatif soğutma olarak tanımlanabilir. Soğutma fiziken doğal olarak gerçekleşir. Diğer bir deyişle evaporatif soğutma, havanın nemlendirme yöntemiyle soğutulmasıdır. Yağmurun yağması ile havanın soğuması, insanın terlemesi ve terinin hava ile kuruması, denize ya da havuza giren bir kişinin çıkınca üşümesi, yerlerin ıslatılarak serinlik yaratılmaya çalışılması evaporatif soğutmaya verebileceğimiz basit ve anlaşılır örneklerdir.